Livsmedelsverket får tre miljoner kronor för dricksvattenförsörjningen

Ny organisation för dricksvattenförsörjningen skapas. Arkivbild

Regeringen har tillfört Livsmedelsverket tre miljoner kronor i syfte att säkra arbetet med dricksvatten och samordna arbetet med stärkt skydd av dricksvatten. Livsmedelsverket ska tillsammans med de aktörer som arbetar med vattenfrågor som berör dricksvatten skapa förutsättningar för långsiktigt strategiskt arbete för att skydda nuvarande och framtida dricksvatten.

– Regeringen följer arbetet med stärkt skydd av dricksvatten noga. Vi vill säkra nuvarande och framtida behov av dricksvattenförsörjning och arbeta strategiskt med dessa frågor. Kommunerna har ett stort ansvar för dricksvattenförsörjningen men även den regionala och nationella nivån genom de regionala aktörer och myndigheter som berörs och som kan bidra i detta viktiga arbete, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten är en ny organisation för 2020 och leds av Livsmedelsverkets generaldirektör. I samordningsgruppen ingår generaldirektören eller den som utses i dess ställe från Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, SGU, Kemikalieinspektionen, SMHI, Trafikverket och MSB. Därutöver ingår Länsstyrelserna, SKR, Svenskt Vatten, Vattenmyndigheterna och två representanter för kommunerna Luleå kommun och Kristianstads kommun.