Degeberga avloppsreningsverk inför läkemedelsrening

Läkemedelsrester skadar vattenlevande organismer i sjöar och vattendrag. Foto: Arkivbild

Kristianstads kommun har startat upp sin pilotanläggning för läkemedelsrening vid reningsverket i Degeberga. De preliminära resultaten tyder på en mycket god effekt. Kristianstad fick under våren 2019 en ansökan beviljad hos Naturvårdsverket för ett pilotprojekt för läkemedelsrening i Degeberga. Anläggningen togs i drift i april 2020 och nu har de första provsvaren inkommit.

– Det ser faktiskt ännu mer lovande ut än vad vi vågade hoppas på, säger Inger Hansson, utvecklingsstrateg på tekniska förvaltningen, som höll i ansökan till Naturvårdsverket.

Läkemedelsrester renas normalt inte i reningsverk, utan går istället vidare till sjöar och vattendrag där de skadar vattenlevande organismer. Särskilt problematisk är den värkhämmande substansen Diclofenac, som även i mycket små mängder förstör för livet i vattnet.

Läkemedelsrening har införts vid några få reningsverk i landet och de har valt olika tekniker. I Degeberga reningsverk används aktivt kol. Tekniken kan rena många olika problematiska ämnen med mer än 90 procent.

– Högskolan Kristianstad hjälper oss med de avancerade analyserna. För Diclofenac verkar vårt metodval kunna rena mer än 99 procent. Det kommer att bli spännande att se hur länge de här goda reningsresultaten håller i sig, det vill säga hur länge kolet i filtren räcker till, säger Inger Hansson.

Kommunen ska lämna in en slutredovisning till Naturvårdsverket i oktober 2020 och då kommer detaljerade siffror att redovisas för hur den slutliga reningsgraden blev för de olika ämnena. Förhoppningen är att kolfiltren ska kunna fungera i flera år innan de behöver bytas.