Stora brister i solcellsanläggningar

Installationer av solcellsanläggningar får enbart utföras av elinstallationsföretag. Arkivbild

I stort sett varje installerad solcellsanläggning uppvisade brister vid en kartläggning som forskningsinstitutet Rise genomfört. Antalet installerade solcellsanläggningar har exploderat under senare år. En stor andel installeras hos hushåll och småhusägare. Att installera solcellsanläggningar ställer stora krav på kompetens hos utförarna. Forskningsinstitutet Rise har emellertid visat på stora brister i ett inslag i SVT Plus. Felaktigt installerade solceller kan orsaka både strömgenomgång av personer som vistas på taket och medföra en allmän brandfara.

Utöver detta har det på senare tid uppdagats exempel på felaktiga solcellsinstallationer som behövts monteras ner på grund av att de skapat störningar på mobiltelefoni och andra samhällsviktiga radiosystem.

– Att sätta upp solceller på sitt tak kan tyckas vara ett enkelt arbete som inte kräver några särskilda kunskaper. Så är det inte. Det är inget som privatpersoner eller lycksökare ska hålla på med. Anlita alltid ett elinstallationsföretag och se alltid till att få skriva under föranmälan i ett så tidigt skede som möjligt. Alla elinstallationsföretag som utför arbeten på den öppna marknaden finns registrerade hos Elsäkerhetsverket, säger Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen.

Installationer av solcellsanläggningar är en relativt ny marknad. Installatörsföretagens erfarenhet säger att många oseriösa aktörer utfört undermåliga installationer med missnöjda konsumenter som följd. Detta trots att regelverket sedan 2017 är mycket tydligt och konsumentinriktat. Installationer av solcellsanläggningar får enbart utföras av elinstallationsföretag. Detta gäller även montaget av panelerna på taket.

– Ett elinstallationsföretag har alltid en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram som styrker företagets verksamhet och kompetenser. I samband med att du beställer din solcellsanläggning kan du alltid fråga efter att få ta del av företagets egenkontrollprogram så du vet att företaget verkligen kan sitt jobb, fortsätter Fredrik Byström Sjödin,