Fyra av tio svenska hushåll har drabbats av vattenbrist under de senaste fem åren

3,7 miljoner svenskar har drabbats av vattenbrist de senaste åren. Arkivbild

Nära fyra av tio svenska hushåll har drabbats av vattenbrist under de senaste fem åren och 67 av 98 tillfrågade kommuner uppger att de redan idag har påverkats av klimatförändringarna. Det är dock väldigt få bland både kommuner och privatpersoner som har beredskap för att hantera kommande vattenbrist. Det visar två färska undersökningar om vatten med medborgare respektive kommuner från WSP.

Generellt är det gott om vatten i Sverige men de senaste åren har grundvattennivåerna blivit lägre och på flera håll i landet har läget varit kritiskt. Hela 67 av de 98 kommuner som svarat på en undersökning från WSP uppger att de redan idag har påverkats av klimatförändringarna och extrema väderhändelser. Trots det uppger bara 26 av de tillfrågade att kommunen har klimatanpassningsplaner för att möta dessa risker.

Bland hushållen är det 37 procent som uppger att de under de senaste fem åren drabbats av vattenbrist, vilket föranlett någon typ av restriktioner som exempelvis bevattningsförbud. Trots att så många som 3,7 miljoner svenskar drabbats av vattenbrist de senaste åren är det väldigt få som har någon beredskap för att hantera framtida händelser. Drygt sju av tio svenska hushåll säger att de inte har förberett sig för en händelse där de skulle kunna bli utan vatten under längre tid än ett dygn.

– Egentligen finns det vatten så det räcker till alla i Sverige, även med en fortsatt växande befolkning, säger Anna Dahlman Petri, VA och vattenexpert på WSP. Problemet är att vattnet inte alltid finns på rätt plats eller av rätt kvalitet. Vi kommer att behöva transportera det längre sträckor och ha en mer avancerad produktion vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Samtidigt har vi en utmaning med gamla och dåligt underhållna VA-ledningar där så mycket som 25 procent av det dricksvatten som produceras inte når fram till hushåll och företag.

Det behövs nu ett helt batteri av åtgärder både på kort och lång sikt, hävdar Anna Dahlman Petri.