Ålgräs ska rädda Skånes kuster

Dykare planterar ålgräs. Foto: Stefan Tobiasson, Linné universitetet

Försommaren planterar dykare ålgräs på sex platser längs Skånes kust. Det är första gången en så stor plantering av ålgräs görs i Skåne. Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att testa om det mildrar erosionen men det bidrar även till en bättre och större livsmiljö för marina djur och fisk.

EU-projektet LIFE Coast Adapt testar flera nya metoder mot kusterosionens negativa effekter. Arbetet med ålgräsplanteringarna leds av Kommunförbundet Skåne. Ålgräs är en fröväxt som breder ut sig som gröna undervattensängar på grunda bottnar, i det här fallet planteras dem på cirka två meters djup.

Välmående ängar utgör livsviktiga miljöer för fisk och marina smådjur samtidigt som dess rotsystem kan stabilisera sanden på botten i grunda områden och på så vis dämpa energin från vågor och vind.