Nu inleds det årliga underhållet på Älvsborgsbron

Älvsborgsbron behöver regelbundet restaureras. Foto: Trafik Göteborg

Nu startar sommarens stora underhållsarbete på Älvsborgsbron. Älvsborgsbron är över 50 år gammal och behöver regelbundet restaureras för att hålla en godkänd standard. Förra sommaren inleddes därför ett stort underhållsarbete på bron, som återupptas i år. Arbetena pågår fram till den augusti, då man tar paus för att sedan fortsätta på samma sätt nästa år.

I korta drag handlar arbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär. En viktig förändring från förra året är att trafiken från Västerleden, alltså de som kommer från Frölunda/Mölndal, får samsas i ett körfält istället för två upp på bron. När Västerledens två körfält vävs ihop till ett väntas det ge köer längs Västerleden i riktning mot Hisingen, speciellt under morgontimmarna.

En annan nyhet är att trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron. Därmed slipper dessa bilister att väva ihop med trafiken från Västerleden, vilket var fallet förra året. Detta betyder också att det inte sker några vävningar på bron i år.