Luleå förnyar fjärrvärmenätet

Vi arbetar systematiskt med att ersätta våra gamla ledningar för att få bättre kontroll och övervakning i vårt nät, säger Johan Välimäki, distributionsingenjör Luleå Energi. Foto: Luleå Energi

Luleå Energi fortsätter att förnya delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De gamla huvudledningarna längs Storgatan byts ut mot nya för att även i framtiden kunna garantera trygga fjärrvärmeleveranser.

Nu påbörjas arbetet med att byta ut de 45 år gamla huvudledningarna under Storgatan i Luleå. Projektet, som delats upp i etapper, kommer att genomföras under sommaren och vara klart under hösten.

– Vi har under de senaste åren bytt ut delar av vårt gamla fjärrvärmenät i de centrala delarna av Luleå. Under förra sommaren gjorde vi delen från Busstationen och fram till Vetenskapens hus. I år handlar det om den övre delen från Hägglunds äventyrsbutik och uppåt. Projektet kommer att vara klart under hösten, säger Johan Välimäki, distriubutionsingenjör Luleå Energi.

Genom att byta ut gamla ledningar mot nya får Luleå Energi större kontroll och säkerhet i fjärrvärmesystemet.

– Vi arbetar systematiskt med att ersätta våra gamla ledningar för att få bättre kontroll och övervakning i vårt nät. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter satsa på underhåll av vårt befintliga nät för att vi ska kunna hålla en hög leveranssäkerhet till våra kunder även i framtiden, säger Johan Välimäki, distributionsingenjör Luleå Energi.