Linde energi vill driva elproduktionen i Järle kvarn

Järle kvarn - ett småskaligt vattenkraftverk. Foto: Linde kultur

Linde energi, som ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun, producerar förnybar och miljöriktig el med sol- och vattenkraft. I huvudsak produceras elen i bolagets fem vattenkraftverk i Dalkarshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga.

Sedan 1914 har vattenkraften varit en viktig del av Linde energis lokala energiproduktion. Vaggan stod i Ringaby, vars kraftstation togs i bruk det året. Idag kommer cirka 20 procent av den el som Linde energi säljer från de fem lokala vattenkraftverken.

– Kommunala Linde energi skulle gärna ta hand om elproduktionen i Järle kvarn - men då krävs att det byggs fiskvandringsvägar runt dammen och kraftverket om miljökraven kvarstår alternativt att utrivningen och kraven på fria vattenvägar omprövas, skriver Jens Isemo vd i Linde energi i en kommentar om Järle kvarn som småskaligt vattenkraftverk.

– Det är tråkigt att se att kraftverket med tillhörande hållbara och lokalproducerade energi tvingas bort och att stora kulturhistoriska värden försvinner. För att Linde energi ska kunna engagera sig krävs nog att utrivningen och kraven på fria vattenvägar omprövas, skriver Jens Isemo.