YIT bygger internt kraftnät vid ny vindkraftspark

Svenska elnätet behöver uppgraderas. Foto: LBS

YIT och Lule Building System har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny vindkraftspark för Stavro Vind där YIT är huvudentreprenör för hela projektet. Parken är belägen vid Blodrotsberget och Blackfjället, cirka 70 kilometer nordväst om Örnsköldsvik. Arbetena påbörjas i maj 2020 och huvuddelen av arbetena förväntas vara klara under året.

LBS är specialister på stora projekt och erbjuder helhetslösningar av allt ifrån inledande projektering till installation och driftsättning av elkraftanläggningar som transformatorer, ställverk och vindkraftparker.

– Vi är stolta över att ännu ett ledande nordiskt byggentreprenadföretag valt LBS som leverantör av internt kraftnät vid byggnation av vindkraftpark säger Johan Strömbäck, VD i LBS. Det är ännu en kvittens på den effektiva organisationen och kvalitetsmedvetenhet som LBS präglas utav och uppskattas av våra kunder.