Hastighetstesterna avslutades vid Tammerfors nya spårväg

Tammerfors testspårvagn vid hastighetsprövningen. Under våren kommer ytterligare enskilda tester att utföras under normal trafik. Foto: Tampereen Raitiotie Oy

- Den tredje och sista testveckan för Tammerfors nya spårvagn bekräftade spårinfrastrukturens och spårvägstekniska systemets goda funktionalitet också under höga hastigheter, meddelar spårvägsoperatören Tampereen Raitiotie Oy.

Hastighetstesterna genomfördes i Tammerfors centrum längs Ingenjörsgatan (40 km/h) och på en sträcka parallellt med Hervanta-motorvägen (70 km/h).

Även i andra avseenden uppnåddes de nödvändiga verifieringarna i samband med testerna och totalt sett var testresultaten, enligt spårvagnsföretaget, fullt acceptabla. Under den tredje testveckan undersöktes även depåapplikatorn. I samtliga stadier av testkörningen har man också undersökt effektiviteten hos spårvagnens andra tekniska system, däribland det strömförande spårets funktionalitet och överbyggnadens körbarhet.

- Hastighetstesterna utfördes med enhetlig prestanda. Det var möjligt eftersom stadens trafikledning tillät spårvagnskörning bland övriga trafikdeltagare. Som helhet blev testresultatet bättre än väntat.  Med hjälp av dessa mångsidiga tester kan vi vara säkra att spårvagnen färdas smidigt även i framtiden, säger provkörningskoordinator Niina Uolamo från spårvagnsoperatören Tampereen Raitiotie Oy.