SAS permitterar 11 000 anställda i Skandinavien

SAS minskar kapaciteten med 45 procent. Foto: SAS

Som en effekt av COVID-19-pandemin och de resebegränsningar som införts av regeringar i många länder, minskade SAS kapaciteten med över 45 procent jämfört med förra året. Under april kommer nästan samtliga flyg ställas in med undantag av ett fåtal inrikeslinjer i Norge och Sverige.

– För drygt en månad sedan började vi allvarligt påverkas av Coronavirus-krisen och vi befinner oss nu i en situation som vi aldrig tidigare upplevt. För första gången i SAS historia erbjuder vi inga reguljära internationella flygningar. Sedan i måndags flyger vi bara till ett begränsat antal destinationer inrikes i Norge och Sverige. I Norge flyger vi till fler destinationer än i Sverige, tack vare ett avtal med den norska regeringen.

Vi står fortfarande till förfogande för myndigheterna och fortsätter att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla tjänster, nödvändiga för det skandinaviska samhället, inklusive att transportera hem strandade medborgare från olika delar av världen samt nödvändig medicinsk utrustning. Det är viktigt för oss att kunna bidra, där vi kan under dessa utmanande tider, men dessa flygningar kan inte kompensera för det enorma intäktsbortfall som beror på resebegränsningarna.

Mot bakgrund av den kraftiga minskningen av intäkterna måste vi fortsätta att minska våra kostnader så långt det är möjligt. Vi har tvingats att tillfälligt permittera merparten av våra anställda. I skrivande stund har nästan 11 000 anställda permitterats i Skandinavien. Vi har också tvingats varsla cirka 120 personer i Sverige om uppsägning.

När COVID-19-krisen slog till med full kraft, hade SAS en stark finansiell beredskap. Naturligtvis har detta varit en fördel i den svåra situation som beror på de resebegränsningar som många regeringar infört. Vi är tacksamma för att Danmark, Sverige och Norge erbjudit ett visst stöd i form av kreditgarantier, men de öronmärkta summorna räcker inte för att säkra nödvändig infrastruktur om situationen fortsätter.