Omtag för slussenprojektet i Södertälje

Nu utses ny entreprenör för arbetena i Södertälje kanal och sluss. Foto: Sjöfartsverket

Snart inleds slutbesiktning av arbetet som gjorts hitintills i Södertälje kanal och sluss inom ramen för Mälarprojektet. Ny entreprenör väntas på plats våren 2021 och inriktningen är att projektet blir klart i slutet av 2022. Projektet startade 2016 och skulle från början ha varit klart 2019. De geotekniska utmaningarna blev väldigt stora och de ledde till förseningar i cirka 2 år och fördyring med 1 miljard.

Till följd av detta beslutade Sjöfartsverket i dialog med den tidigare entreprenören att parterna skulle gå skilda vägar. Slutbesiktningen inleds snarast. Besiktningen innebär en lägesrapport av projektets status här och nu.

– Den tidigare entreprenören har sedan både rättighet och skyldighet att rätta till de fel och brister som uppstår. Mest troligt kommer det att ta en längre tid, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Därefter väntar upphandling av ny entreprenör och det kräver omfattande förberedelser. I höst planeras för att gå ut med förfrågningsunderlag, det vill säga anbudsförfrågan.

– Våren 2021 hoppas vi ha en ny entreprenör på plats. Inriktningen är att arbetet i Södertälje kanal och sluss sedan ska bli klart under senare delen av 2022, vilket vi meddelade för några månader sedan. Men det kräver att upphandlingsprocessen går smärtfritt. Inte minst gäller det leverans av sluss och slusskonstruktion, understryker Joel Smith.

Källa: Sjöfartsverket