Malmporten - ett lyft för Luleåregionen

– Malmporten blir ett lyft för hela regionen, konstaterar Linda Wikman, projektledare Luleå hamn. Foto: SJöfatsverket

Inom ramen för projekt Malmporten planerar Luleå hamn att starta förberedande arbeten 2023 inför muddring. En intensiv projekteringstid pågår och ett gemensamt projektkontor har öppnats för Luleå hamn, Sjöfartsverket och anlitade konsulter.

Genomförandet av projekt Malmporten är planerat med start 2023/2024 till 2027 och det ingår i den av regeringen fastställda nationella infrastrukturplanen. Det rör sig om mudddring och fördjupning av farlederna in till Luleå hamn och anläggande av ny djuphamn med två kajer.

– Vi kommer att ställas inför en rad utmaningar när det gäller planering och logistik som sker parallellt med muddringen under perioden maj–november, säger Linda Wikman, projektledare i Malmporten för Luleå hamns räkning.

Fartygstrafiken ska kunna löpa på parallellt med muddringsarbetet och övriga arbeten för genomförandet av farledsprojektet.

Källa: Sjöfatsverket