ProRail och Strukton Rail byter räls i Schiphol-tunneln

Nederländska Schiphol-tunneln får nya räls. Foto: ProRail

ProRail och Strukton Rail byter räls i Schiphol-tunneln Underhållet var redan planerat. Nu när tågtrafiken i Nederländerna har reducerats med 85 procent på grund av Corona-epidemin beslutade tågoperatören ProRail och infrastrukturföretaget Strukton Rail att påbörja med ersättning av 7,3 kilometer föråldrad och sliten räls i tunneln till flygplatsen Schiphol.

Teknikerna följer RIVM:s riktlinjer. Järnvägsoperatörer som Arriva, Keolis, NS, Connexxion och Qbuzz anpassade sina tidtabeller nyligen efter det nya läget. Förändringen minskade avsevärt antalet tåg på det nederländska järnvägsnätet.

Med hjälp av dessa åtgärder vill transportörerna och ProRail tillförsäkra att sjuksköterskor, läkare och alla andra med aktuellt viktiga yrken kan räkna med en förutsägbar och pålitlig tåg service även i fortsättningen.

Det har därmed blivit mycket ”lugnare” på de nederländska järnvägssträckorna sedan dess. Det betyder att många banavsnitt används inte alls för närvarande. Detta är till exempel fallet med de äldsta spåren i Schiphol-tunneln.

En del av järnvägsspåren i detta tunnelrör härrör sig från 1970-talet, andra från slutet av 1990-talet. Enligt ProRail visade rutinmässiga kontroller att rälsen hade föråldrats snabbare än väntat.

Slitaget bekräftades nyligen då man upptäckte en spricka i rälsen, som hindrade tågen från att passera detta banavsnitt. Ett rälsbyte inverkar i allmänhet störande på tågtrafiken. Vid Schiphol-tunneln finner rälsteamet nu arbetsro. Enligt planen ska rälsbytet vara genomfört senast 2021.