Slussbron på plats

Med hjälp av bogserbåtar och vinschar placerades Slussbron på plats. Foto: Lennart Johansson

Slussens nya huvudbro, som ska förbinda Södermalm med Gamla Stan, är nu på plats mellan Södermalm och Gamla stan.  Den 140 meter långa och 45 meter breda bron påbörjade sin resa i början av januari. Nu har bron anlänt och har monterats till sin rätta plats.

Det är dock mycket arbete som återstår, de kommande dagarna kommer bron att justeras i höjd på båda sidor för att passas in till sitt respektive landstöd. Nu har också trafiken på Stadsgårdsleden släppts på.