Strukton Rail tar kontraktet för Alingsås omformarstation

Omformarstationen i Alingsås byggs ut. Foto: Strukton Rail

Strukton Rail och Trafikverket har undertecknat kontraktet för Alingsås omformarstation. Strukton tilldelades kontraktet på grund av en bra genomförandebeskrivning. Arbetet kan nu starta med målet att ha den nya omformarstationen i drift och slutbesiktigad till efter sommarsemestern 2023.

– Vi är mycket glada och stolta över det förtroende som Trafikverket visar oss och ser fram emot att arbeta tillsammans med Trafikverket i denna för oss nya kontraktsform med hög samverkan, säger Ulf Urbanek, chef för Affärsenheten Kraft på Strukton Rail.

– Trafikverket ser fram emot att prova på den här nya entreprenadformen ihop med Strukton på ett omformarstationsprojekt. Trafikverket bedömer Alingsåsprojektet som ett tekniskt komplext projekt och kommer bedriva det som ett pilotprojekt för att se om den här affärsmodellen har positiva effekter på bland annat tidplanens förutsägbarhet och träffsäkerhet, säger Madeleine Anderö, projektledare på Trafikverket.

Projektet består i att den befintliga omformarstationen i Alingsås byggs ut med en ny byggnad bredvid den befintliga. I den nya byggnaden installeras två nya omriktare, med transformatorer, filter, kontrollutrustning och servicesystem. Dessa nya omriktare, ansluts sedan till det idag befintliga 15 kV-ställverket.