Forskar på infrastrukturers motståndskraft

Fel i en komponent kan leda till en dominoeffekt. Fotot: Högskolan i Skövde

Forskningsprojektet Elvira på Högskolan i Skövde har kommit till avslut efter tre år av forskning på infrastrukturers motståndskraft. Här undersöktes bland annat hur komponenter i kraftnät förhåller sig till andra delar av kritisk infrastruktur, varför en kraftnätskomponent havererar och konsekvenserna av ett sådant haveri.

De flesta samhällsviktiga funktioner, som t.ex. hälso- och sjukvård, vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning och kommunikation, är beroende av tillförlitlig elförsörjning. För att hjälpa beslutsfattare att förutse fel och deras kaskadeffekter har projektet arbetat med att utveckla tidsbaserade modeller och analysmetoder för att modellera riskbedömning och motståndskraftindex hos elnät.

Elnätet upprätthålls av många olika aktörer som elproducenter, eldistributörer och olika kommuner. Dessa infrastrukturkomponenter är integrerade dels med varandra och dels med komponenter och tjänster från andra kritiska infrastrukturer och funktioner, till exempel sjukvården. Det ömsesidiga beroendet mellan komponenterna är komplext. Ett fel i en komponent kan leda till en dominoeffekt och, i värsta fall, orsaka fel i andra infrastrukturer eller störa livsviktiga funktioner eftersom tillgång på bland annat värme, vatten, mat och kommunikation är beroende av tillgång på el. De massiva strömavbrott som drabbade stora delar av USA och Kanada 2003, Kalifornien och Mexiko 2011 och Indien 2012 är tydliga exempel på hur stora delar av samhället kan slås ut av dominoeffekter.

I projektet undersöktes bland annat hur komponenter i kraftnät förhåller sig till andra delar av kritisk infrastruktur, varför en kraftnätskomponent havererar och konsekvenserna av ett sådant haveri. Det tittades också på hur felmeddelanden och intressanta synpunkter från medborgare och andra intressenter kan integreras med monitorering och analys av haverier.