Utökat service- och licensavtal vid vattenrening

Instrumenteringen består av piezoelektriska sensorer, en signalenhet samt en beräkningsenhet. Foto: Acosense

Ett kartongbruk i Värmland, har i över fem år använt och utökat mängden av Acosense-instrument vid vattenreningen och är mycket nöjda med tekniken. Man vill därför försäkra sig om att bibehålla samma höga kvalitet på analyserna i framtiden och har därmed avtalat om ytterligare två års service och garanti.

Acosense använder sig av ljud för att analysera vätskor och processavsnitt, kontinuerligt och i realtid. Tekniken möjlighgör analys utan att instrumentet är i kontakt med vätskan vilket innebär att instrumentet är helt ingreppsfritt. Tekniken är enkel, flexibel och öppnar upp för helt nya möjligheter att kontinuerligt följa och effektivisera processer i industrin.

Genom att kontinuerligt följa på de olika slamtypernas koncentrationer vid vattenreningens olika processteg kan kostnader vid vattenreningen minskas. Detta genom att dels optimera sluttorrhalten för avvattnat slam som produceras vid reningen och används som biobränsle, dels genom att dosera rätt mängd polymer istället för en fast kvot. Acosense har under åren kunden använt tekniken stöttat med uppdateringar av såväl mjukvara som modeller samt sett till att instrumenten är anpassade till kundens rådande process.

I och med det nya avtalet fortsätter samarbetet och Acosense ser fram emot att hjälpa till att minska kostnaderna vid vattenreningen ytterligare genom att bistå med kompetens och service.

– Att ha en kund som använt tekniken under lång tid och verkligen ser värdet i att inte bara mäta utan även jobbar för att implementera lösningar långsiktigt, är otroligt roligt. Detta tror vi kommer hjälpa dem kostnadsmässigt men är också en investering för miljön i form av bättre slam för förbränning och mindre användning av polymer, säger Pia Holmberg, sälj och marknadsansvarig på Acosense.

Avtalet sträcker sig över två år, börjar gälla omgående och bygger på en månatlig service och licensavgift. Affären har en mindre omsättningspåverkan.