Välbesökt seminarium presenterar vehicle-to-grid-begreppet

Power Circle presenterar sina två senaste faktablad. Foto: Power Circle

Power Circle har hållit ett frukostseminarium för att presentera organisationens två senaste faktablad. Det ena reder ut begreppet vehicle-to-grid, V2G, det vill säga när elbilen används som en aktiv resurs in i elsystemet. Det andra tar ett bredare grepp om hur nya tekniker kan bidra till att säkra elsystemets stabilitet.

Power Circles vd Johanna Lakso inledde morgonen med att kommentera på året som gått och den snabba utvecklingen inom teknik och inom energisektorn - med vindkraftsturbiner som ökar i storlek, solceller som integreras i allt fler konsumentprodukter, AI som blir en allt viktigare kraft att räkna med, och elbilarnas räckvidd som fortsätter att öka. 

– Jag är verkligen superinspirerad av att få träffa och samarbeta med så många drivna aktörer som jobbar med omställningen av energisystemet, säger Johanna Lakso, om arbetet på Power Circle. 

Publiken fick även en ”sneak peak” på Power Circles nya statistik kring elbilar och laddinfrastruktur, som kommer få ett lyft under året. 

 Kulin, sakkunnig e-mobility, presenterade faktabladet om vehicle-to-grid, V2G. V2G innebär att elbilen används som en aktiv resurs för att optimera situation för bilägaren bakom mätaren, hantera flaskhalsar åt lokalnätsägaren eller bidra med frekvensreglering till elsystemet. Daniel belyste potentialen i V2G-tekniken samt gav en överblick över vad som behöver falla på plats för att den ska realiseras.

– Den absolut viktigaste pusselbiten för att få till V2G är standarden ISO 15118, som definierar både tekniska krav på hårdvara och vilken information som ska kommuniceras mellan bil och laddare, säger Daniel Kulin. ”Den är redan implementerad för Chademo-kontakter, och är nu på gång för den europeiska kontaktstandarden CCS/Typ 2”.