Miljardstöd för infrastrukturprojekt

ERTMS exempel på bidragsmottagare. Foto: Trafikverket

Regeringen har idag beslutat att tillstyrka 15 projekt i Sverige för vidare ansökan till EU:s fond för ett till exempel avlägsnar flaskhalsar, förstärker järnvägsinteroperabilitet. till exempel ERTMS, överbryggning av ”missing links” och gränsöverskridande sektioner.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige. De svenska aktörernas del i ansökt belopp är cirka 166 miljoner euro. För att uppfylla de formella kriterierna i Fonden för ett sammanlänkat Europa krävs att fullständig ansökan och finansiering lämnas in av samtliga samarbetspartners i projekten.

Följande 15 ansökningar har regeringen tillstyrkt:

 • SAIM CONNEXT – Stockholm Arlanda Intermodal Connection Station
 • Nya Slussen - increased accessibility in the new transport hub
 • Development of new SSTPA next to the port of Trelleborg and the core road network in the Scan-Med corridor (E6/E22)
 • LARS II: Long-term Achievements - Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg
 • SESAR Deployment Programme Deployment 2019 IOP foundation 2019_002_AF5
 • Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär-Naantali - (MoS Finnlink)
 • Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports
 • Removal of a major bottleneck between Flackarp and Arlöv on the Swedish Southern Main Line
 • New East-Cost Line, a railway study for a 40 km long section of double track between Gävle-Kringlan
 • The Western Link – railway tunnel in Gothenburg
 • New Main railway lines in Sweden - study of two sections, Hässleholm-Lund and Gothenburg-Borås
 • ERTMS On-board prototyping in Sweden 2020-2023
 • Scandia Gateway
 • NORRBOTNIABANAN, Studies and technical design, Phase 2 Skellefteå - Luleå.
 • Sea Li-ion