Sweco projekterar ny trafikplats i Flemingsberg

Sweco ansvarar för projekteringen av nya trafikplatsen Solgård i Flemingsberg. Foto: Sweco

En ny trafikplats i tre plan över bilväg och stambana ska anläggas i Solgård, Flemingsberg. Trafikplatsen Solgård blir en del av Södertörnsförbindelsen och övriga Förbifart Stockholm. Nu har Trafikverket utsett Sweco att ansvara för trafikplatsens projektering. Trafikplats Solgård ligger i mitten av den nya Södertörnsförbindelsen i höjd med Flemingsberg. Den omfattar en vägförbindelse i tre plan, med passage över Huddingevägen samt den fyrspåriga stambanan med regional och fjärrtågstrafik till och från Stockholm. Totalt åtta ramper kommer att utforma trafikplatsen som planeras öppna för trafik 2030.

– Vi är mycket stolta över att Trafikverket valt att samarbeta med Sweco i denna viktiga infrastruktursatsning, som kommer att ha så stor påverkan i hela regionen. Swecos alla kompetenser är involverade i projektet och vi ser fram emot att arbeta med alla parallella processer. Jag är extra glad över att organisationens engagemang för uppdraget som – förutom kvalitet och leveranssäkerhet – avgjorde till vår fördel, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco Sverige.

Projekteringen av komplexa infrastrukturprojekt som Solgård kräver god analys och samordning av trafikflöden, i detta fall både bil- och tågtrafik, särskilt med hänsyn till planerade tågstopp. Andra utmaningar i projektet är de omfattande grundläggningsarbeten som ska ske i ett område med komplicerade geotekniska förhållanden i kombination med högt grundvatten.