Komplex framtid för länstrafikbolagen - Framtiden kräver både murbräcka och spjutspets

Validerad biljett i app. MobiTime@validationservice har varit i drift sedan 2015. Mjukvaran kan installeras i fordonsdatoreroch scanners av olikafabrikat och läser biljetter utställda enligt nationella standarden.

Kommande år kräver stora förändringar i samhällets transportsystem. Politiska beslut och privata kommer påverkas. Det ska vara enkelt att välja bort bil och flyg till förmån för klimatkloka alternativ. En sammankopplad lösning för många olika typer av resande är ingen utopi. Systemutvecklaren Infospread i Jönköping har tekniken och ser fram mot regeringens utredning om nationellt biljettsystem. Utmaningen i framtidens kundrelation för länstrafikbolagen är att uppfattas som både lokala och nationella på samma gång, påstår vd:n Stefan Johansson. 

  

-Vi följer utvecklingen inom kollektivtrafiken mycket noga, eftersom vi fått förtroende att vara med och förända sättet att boka och köpa resor för många av landets länstrafikbolag under många år. En utveckling vi varit med och påverkat i hög grad säger Stefan Johansson grundare och VD till Infospread Euro AB. Klimatförändringarna kräver minskade koldioxidutsläpp nu. Då är transportsektorn både en utmaning och lösning. Det handlar om att dels serva befintliga resenärer, dels att attrahera nya målgrupper. Innovativ informationsteknik blir då både spjutspets och murbräcka för att nå fram till bilister som väljer bort kollektivtrafiken idag. 

 

Regeringen utreder 

Våren 2020 presenteras en utredning om förutsättningarna för att skapa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken, och bästa vägen att nå dit. Infrastrukturminister Tomas Eneroth har sagt: ”Det finns redan en väl fungerande samverkan idag för att underlätta resandet med gemensamma digitala plattformar. Vi ska naturligtvis bygga på de erfarenheter och strukturer vi har. Det finns ingen anledning att uppfinna något helt nytt, utan använda de investeringar, kunskapen och den kompetens som redan finns. Det måste vara utgångspunkten.” 

Infospread instämmer och säger att de sedan många år agerar i den andan med de lösningar vi levererar till många länstrafikbolag. 

-Vårt biljett- och informationssystem bygger redan idag på den nationella biljett- och betalstandarden BoB, förklarar Stefan Johansson. Att göra hela resekedjan komplett är ingen teknisk utmaning; det handlar snarare om den politiska viljan. Det börjar kännas som den viljan finns nu. Vi var tidiga med att införa BoB och har knutit ihop tekniken som behövs för hela resan i informationsplattformen MobiTime®. 

 

 Lokal och nationell på samma gång   

Infospread levererar redan idag appar med lokalt utseende men med tillgång till hela Sveriges kollektivtrafik. De upplevs lokala men är sömlöst nationella för resenären.  Och länstrafikbolagen delar redan på utvecklingskostnaderna för de system som levereras. Trots det kommer kravet på innovation de kommande åren blir stort, för att möta behov som nya resenärer kräver. I denna utveckling står RKM inför risken att reduceras till “bara” en transporttjänsteleverantör. 

 

-Vi tror att en av de stora utmaningarna för de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) blir att behålla sin digitala kundrelation när internationella aktörer knackar på dörren och vill bygga nya tjänster, säger Stefan Johansson. 

  

Relationen en omistlig del 

En digital relationen med resenären är en omistlig del i RKM:s tjänsteutbud. Den hjälper till att effektivisera trafiken, påverkar resmönster och ändra resvanor. I det större perspektivet kan den bidra till att uppfylla Sveriges klimatmål. 

 

-Jag vet att de flesta kollektivtrafikmyndigheter arbetar strategiskt med utmaningen, säger Stefan Johansson och fortsätter. I vår mobilplattform MobiTime utvecklar kunderna sina kundrelationer i den takt som önskas. Både vi och dom är redo för framtiden, även om vi inte exakt vet hur den ser ut.