Via Nordica fångar transportsektorns brännande frågor

Generaldirektör Lena Erixon Trafikverket. Bild: Elin Gårdestig/Trafikverket

Hur ska transportsektorn klara av de enorma utmaningar som klimatförändringarna ställer oss inför? Är elvägar och självkörande fordon framtiden? Hur kan vi använda artificiell intelligens (AI) för att ställa om? Hur skapar vi hållbara städer? Och hur underlättar vi för gång- och cykeltrafikanter?

Det är några av de högaktuella frågor som transport- och infrastruktursektorn behöver hantera för att klara av omställningen och bli mer klimatneutral i framtiden. Alla tas upp på kongressen Via Nordica 10-12 juni 2020 i Malmö.

- Hela samhället påverkas av klimatutmaningarna, allt ifrån stadsplanering ner till den enskilde individens vardag. Vi står verkligen inför ett skifte. Jag ser verkligen fram emot Via Nordica som fångar in många aspekter av det här ämnet säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör och förbundsordförande i Nordiskt vägforum.

Kongressen hålls vart fjärde år och i början av juni 2020 äger den rum i Malmö. Den anordnas av Nordiskt vägforum NVF, ett branschsamarbete inom väg- och transportområdet, mellan myndigheter och näringsliv i Norden. Under tre dagar samlas hundratals experter på ”Malmö Live” för kongressen med temat ”Future transport – sustainable ways”.

Kongressen samlar både svenska och utländska talare. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, representanter från EU-kommissionen, Henrik Henriksson, vd för Scania och Amy Loutfi professor inom Artificial Intelligence AI är några av de som kommer. På den första och den avslutande dagen blir det sessioner i plenum och på den andra dagen står NVF:s utskott för programmet, med 16 olika sessioner att välja bland. Programmet varvas också med paneldebatter och utfrågningar, som leds av moderatorn Johan Kuylenstierna.

- Det finns en intressant spännvidd i programmet med perspektiv från politiken, näringslivet och akademin. Det blir spännande, säger Annelie Nylander, förbundssekreterare i NVF.

Programmet och anmälan till kongressen, som öppnar 10 december, finns på kongressens webbplats