Kapacitetsbrist hotar Stockholmsregionens utveckling

Ansträngt kapacitetsläge råder i Stockholm. Foto: C

Ett ansträngt kapacitetsläge råder i Stockholms län och kan leda till att företagsetableringar, infrastruktursatsningar och bostadsbyggandet begränsas. Det visar en ny rapport ÖMS, samarbetet i Östra Mellansverige, som släpps idag. Större företag kan tvingas att flytta till andra län samtidigt som mindre- och medelstora företag kan behöva vänta med sina planer på att utöka sin verksamhet om inga åtgärder görs.

– Går Stockholmsregionen och Mälardalen in i elkapacitetstaket kommer det att kosta oss både jobb, kompetens och skatteintäkter. Det är förödande konsekvenser, särskilt om vi nu är på väg in i en lågkonjunktur, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt och samhällsplaneringsregionråd. 

– Nya bostäder kommer inte kunna byggas och bostadsbristen som redan är kritisk kommer öka. Vi riskerar att nya företag inte kommer kunna etablera sig och befintliga företag kommer behöva avvakta med utbyggnader och i värsta fall flytta verksamheten till annan ort, säger Gustav Hemming (C).

Rapporten har bland annat identifierat ett behov av tydligt ansvarstagande i kraftförsörjningsfrågan. Flera aktörer lyfter också behovet av en nationell bild av kapacitetsläget för att minska osäkerheten kring kapacitetstillgången, som sen kan användas regionalt. 

– Kapacitetsbristen är en av vår tids största utmaningar, inte minst eftersom den är avgörande för att vi ska klara vår absolut största utmaning, klimatomställningen. Här krävs det tydligt ledarskap från regeringen, med nationella investeringar och en nationell översyn så att vi på regional nivå och i kommunerna kan ta vårt ansvar och göra det som krävs av oss.