Två företag kommer att utforma den sista delen av Rail Baltica i Estland

Illustration av framtida järnvägsstation vid Rail Baltica-sträckan. Enligt den preliminära byggplanen kommer det i den estniska delen att byggas 9 järnvägsbroar, 15 vägviadukter, 7 järnvägsviadukter och 11 så kallade ekodukter för djur.

Rail Baltica Rail-joint venture har valt entreprenörer för utformning och övervakning av den sista delen av Rail Baltica-projektet i Estland. Denna uppgift kommer att utföras av konsortiet av OBERMEYER Planen + Beraten från Tyskland och PROINTEC från Spanien. Avtalet värderas till cirka 10,8 miljoner euro.

Det tysk-spanska konsortiet planerar och bygger avsnittet Rail Baltica mellan kurorten Pärnu och den lettiska gränsen i den sydvästra delen av Estlands fastland. Denna linje kommer att bli 93,5 kilometer lång.

Kontraktet mellan RB Rail och det valda konsortiet avser genomförandet av geotekniska undersökningar, installation av värdeteknik, beredning av masterkonstruktionen och detaljerad teknisk design för konstruktion av järnvägsbanstruktur, överbyggnad och relaterade civila strukturer.

OBERMEYER Planen + Beraten och PROINTEC har åtagit sig att genomföra dessa arbeten inom en 27-månadersperiod. Båda företagen har omfattande erfarenhet av att tillhandahålla planering, teknik och konsulttjänster.

Andra avsnitt i Estland

Avsnittet mellan Pärnu och den lettiska gränsen är den sista sträckan av det planerade Rail Baltica-projektet i Estland.

- Vi har nått ännu en viktig milstolpe i Estland. När kontraktet har undertecknats under de kommande veckorna i februari 2020 kommer alla Rail Baltica-linjens 213 kilometer i Estland att vara integrerade i designprocessen, säger Agnis Driksna, tillfällig VD för joint venture RB Rail.