Fagersta testar eldrivna arbetsmaskiner

Dyrare inköp kompenseras av minskade drivmedelskostnader. Foto: Biogas Öst

Projektet Fossilfritt 2030 samlar kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län som vill arbeta med omställningen till en fossilfri transportsektor. Deltagarna i projektet har fått erbjudande om att prova på eldrivna arbetsmaskiner. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har valt att testa den elektriska hjullastaren Kramer 5055E i december 2019. Testet genomfördes under cirka tre veckor i den ordinarie verksamheten. Den låga ljudvolymen samt maskinens styrka lyfts fram av personalen som de främsta fördelarna.

    – Maskinens styrka var högt över förväntan och det var intressant att få möjlighet att testa den. Något som drog ner betyget var den låga komforten. Till exempel är det viktigt att kunna anpassa ratten, stolen och spakar för att skapa en god förarmiljö, och de möjligheterna saknades, säger Patrik Eriksson, arbetsledare Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.

    Batterierna laddas med en vanlig trefaskabel vilket tar cirka 6 timmar. Det gav i testet cirka 3 timmars ihållande körning vid en utetemperatur om 0 - 5 minusgrader. Vid hård körning med tung last tog batteriet slut på 1,5 timme. Under sommarhalvåret och vid väder som inte kräver uppvärmning och strålkastare uppskattas körtiden till cirka 7 timmar om dagen förutsatt att maskinen kan laddas över lunch.

    Den eldrivna arbetsmaskinen är cirka 100 000 kronor dyrare i inköp men minskade drivmedelskostnader med cirka 60 kronor per timme samt minskade servicekostnader innebär att den större investeringen är inbesparad redan innan 2 000 drifttimmar har uppnåtts.

    – Syftet med insatsen är att synliggöra att fossilfria arbetsmaskiner på el finns och ofta kostar mindre i längden än motsvarande dieselmaskin. Likt elbilar är de lite annorlunda än en dieselmaskin vilket gör att de ibland passar bättre eller sämre i verksamheten. Det är därför som vi vill erbjuda testperioder i projektet, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.