Kräver bötesdom efter Kristianstadupphandling

Johan Nilsson/TT: Konkurrensverket anser att Kristianstads kommun har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling i samband med tillbyggnad vid Degeberga reningsverk. Arkivbild.

När ett centralt reningsverk i Kristianstad skulle byggas om passade kommunen på att lägga till en tillbyggnad på ett annat reningsverk i kommunen när upphandlingen redan gjorts.

Otillåten direktupphandling, anser Konkurrensverket som nu kräver att domstol dömer kommunen att betala 800 000 kronor i böter för att ha brutit mot lagen om upphandling inom försörjningssektorn

"Uppdrag som rör någonting annat än det som har annonserats kan inte ingå i en tidigare gjord upphandling", säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressutskick.