Cybersäkerhet nedprioriterad av företagsledningen

Enorma affärsrisker med avbrott i den digital infrastrukturen. Arkivbild

För femte året i rad presenterar idag Coromatic resultatet av sin undersökning hur ansvariga för datacenter och annan kritisk infrastruktur prioriterar säkerhet och riskhantering. Trots att de ansvariga anger att ett driftstopp är mer förödande än någonsin tidigare och snabbt ger mycket negativa konsekvenser för företagen, så är riskanalyser av den digitala infrastrukturen ett område som ledningen varken prioriterar eller lägger resurser på enligt undersökningen. Detta samtidigt som de totala investeringarna i infrastrukturen ökar.

– Att ledningen ignorerar de enorma affärsrisker som ett avbrott i den digitala infrastrukturen för med sig är inte ansvarsfullt agerat, varken gentemot kunder, anställda, aktieägare eller samhället i stort. Jag vill skicka en kraftfull signal till ledningen på Sveriges företag att lyssna på de insikter som de ansvariga för er digitala infrastruktur ger er och arbeta strategiskt för att öka kontrollen, säger Göran Egnell, senior säkerhetsexpert och ansvarig för rådgivningstjänster på Coromatic.

Av de ansvariga cheferna för datacenter och annan kritisk infrastruktur angav var tredje att ett avbrott skulle leda till att hela företagets verksamhet riskerades och nästan varannan angav att det skulle ha en mycket stor påverkan på företagets affärer. Tiden företaget skulle överleva vid ett avbrott blir allt kortare, 19 procent kan inte driva verksamheten ens en sekund utan access till infrastrukturen jämfört 16 procent förra året och för 60 procent är smärtgränsen minuter eller någon timme.

I kontrast till detta ska ställas att ansvariga chefer för datacenter och liknande infrastruktur inte får de resurser som de behöver för att genomföra riskanalyser. Hela 30 procent angav detta som det största hindret för att genomföra dessa strategiskt viktiga analyser, följt av 20 procent som anser att deras ledning inte prioriterar frågan.

– Att ledningen ignorerar de enorma affärsrisker som ett avbrott i den digital infrastrukturen för med sig är inte ansvarsfullt agerat, varken gentemot kunder, anställda, aktieägare eller samhället i stort. Jag vill skicka en kraftfull signal till ledningen på Sveriges företag att lyssna på de insikter som de ansvariga för er digitala infrastruktur ger er och arbeta strategiskt för att öka kontrollen, säger Göran Egnell, senior säkerhetsexpert och ansvarig för rådgivningstjänster på Coromatic.