Regeringen satsar på effektivare bredbandsutbyggnad

Bredbandsklyftan mellan tät- och glesbebyggda områden finns kvar. Arkivbild

Digitaliseringsminister Anders Ygeman tog idag emot Post och telestyrelsens (PTS) förslag till ny stödmodell för bredbandsutbyggnad i Sverige. PTS-förslaget kommer nu beredas i regeringskansliet. Regeringen kommer att fatta beslut i ärendet under våren.

Den nya modellen för bredbandsstödet ska vara effektivare, spetsigare och tydligare, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Sverige har Europas bästa täckning av höghastighetsbredband. Regeringens satsningar kommer påskynda utbyggnaden ytterligare så att alla hushåll och företag ska få tillgång till snabbt bredband senast 2025, avslutar Ygeman.

PTS fick 27 juni 2019 i uppdrag att konkretisera hur ett framtida stöd för utbyggnaden av snabbt bredband skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.