Franska SNCF:s VD presenterade omgestaltad ledningsgrupp

Farandou började sin karriär hos gruvföretaget AMAX i Denver, Colorado i han gick med i SNCF-gruppen 1981, där han fortsatte sin karriär. Han innehade första olika produktioner och marknadspositioner där han utnämnt till projektledare för lansering av TGV Paris - Lille 1993. Från 1993 till 1998 var han VD för Thalys International (ett dotterbolag till SNCF-gruppen). Därefter tog han över funktioner i SNCF-gruppen (chef för HR-chefer 1998 och sedan vice chef för huvudlinjer 2000).  

Den nyutnämnda VD:n för franska nationella järnvägar (SNCF), Jean-Pierre Farandou, presenterade sin nya ledningsgrupp efter omformningen av SNCF till ett statligt aktiebolag i början av januari 2020.

Luc Lallemand, före detta chef för Belgiens infrastrukturchef Infrabel, blir VD för dotterbolaget SNCF Network där han kommer att ansvara för förnyelsen och moderniseringen av det franska järnvägsnätet. Den tidigare chefen för SNCF Network, Patrick Jeantet, flyttar till passagerarföretagets dotterbolag Keolis där han blir ordförande.

SNCF: s stationer och anslutningsavdelning kommer nu att ingå i SNCF Network och kommer att ledas av Marlène Dolveck som har utsetts till verkställande direktör.

Christophe Fanichet har utsetts till VD för passagerarföretaget SNCF Voyageurs. För rapportering till Fanichet kommer att ansvaras av passagerardirektör Alain Krakovitch, Frank Lacroix, ansvarig för TER-tjänster, Sylvie Charles för Transilien-tjänster i Paris-området, Xavier Ouin, industridirektör, och Alexandre Viros, som kommer att ansvara för e -Voyageurs digitala plattform.

Frédéric Delorme, blir VD för multimodala godstransporter på järnvägen inom SNCF Fret, medan Marie-Christine Lombard har utsetts till VD för godslogistikföretaget Geodis.

Laurent Trévisani kommer att ansvara för ekonomi och strategi. Pierre Izard utses till teknik- och innovationsdirektör och kommer också att ansvara för en rad större projekt. Pierre Messulam blir SNCF:s säkerhetsdirektör medan François Nogué blir chef för personalresurser.

Farandou säger att omvandlingen till aktiebolag alstrar tydligare strukturer. Han vill också ändra på SNCF:s styrningsmekanismer genom att sprida makten till företagets dotterbolag och genom att göra alla ansvariga för sina beslut.

Farandou tillkännagav när han tillträdde den 1 november att SNCF:s prioriterar förstärkningen av järnvägens roll i Frankrike och man vill göra SNCF till en viktig internationell spelare. SNCF säger att dess nya affärsplan kommer att ta form under de kommande månaderna.