Cementa får tillstånd att bryta kalk i Slite

Dagbrottet i Slite på Gotland. Foto: Cementa

Cementa får fortsatt tillstånd att bryta kalk och märgelsten på File hajdar och i Västra brottet i Slite på Gotland. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ger bolaget rätt att fortsätta verksamheten i 20 år, men brytningen tros inte fortgå så länge. Det rapporterar TT.

– Utifrån de omfattande utredningar och undersökningar som har gjorts, har domstolen bedömt att det inte kommer att uppstå någon otillåten påverkan på omgivande natur, säger rättens ordförande Björn Räftegård, i ett pressmeddelande.

– Enligt domstolens bedömning har verksamheten inte heller någon otillåten påverkan på dricksvattenförsörjningen, varken på lång eller kort sikt, heter det vidare i pressmeddelandet.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.