Irland investerar 1 miljard euro i modernisering av landets järnvägsinfrastruktur

Järnvägsinfrastrukturen förbättras i Irland. Senaste satsningen kommer att uppgå till en miljard euro. Foto: Irish Rail

Irlands regering kommer att investera 1 miljard euro i utvecklingen av landets järnvägsinfrastruktur. Bland annat planerar man att byta ut spår, förbättra signalering och öka säkerheten på järnvägen. Beloppet kommer att fördelas inom ramen av ett femårigt program.

Investeringen kommer att verkställas av den statliga infrastrukturförvaltaren och inom ramen av dess fleråriga kontrakt (IMMAC), som har schemalagts för perioden 2020-2024.

Finansieringsbeloppet är 40 procent högre än det tidigare investeringsprogrammet. Irlands minister för transport, turism och sport Shane Ross räknar med att den nya investeringsplanen kommer att gynna tågpassagerare i hela landet.

Punktligheten förbättras och säkerhetsnivån för järnvägstjänster höjs.

- Detta är ett viktigt steg framåt när det gäller finansiering av järnvägsnätet. Finansieringen som görs under de kommande fem åren representerar en ökning på nästan 40 procent jämfört med den nivån som gällde mellan 2014 och 2018. Den aktuella investeringen innebär att järnvägsnätet nu finansieras så att vi kan säkerställa optimalt underhåll, förnyelse och förbättring av vår järnvägsinfrastruktur, sade ministern.

Under sommaren 2019 beslutade Irlands regering om att inrätta ett nytt nationellt tågkontrollcenter, med realisering senast 2024. Innan dess presenterade den irländska nationella järnvägsoperatören Iarnród Éireann sin plan som syftar till att ersätta föråldrad rullande materiel i Greater Dublin-området.

Båda projekten finansieras separat. Den rapporterade investeringen på 1 miljard euro, öronmärks för underhåll, förnyelse och förbättring av järnvägsnätet och den baseras på EU:s och irländska lagstiftningskrav.

IMMAC- programmet inkluderar också införandet av ett prestationsövervakningssystem. Enligt det övervakas, granskas och rapporteras Iarnród Éireanns prestationssiffror till landets järnvägskommission.

Järnvägsnätet som förvaltas av infrastrukturdivisionen inom Iarnród Éireanns verksamhetsområde består av cirka 2400 kilometer driftsspår. Nätet består av huvudlinjer för InterCity-tåg från Dublin till Cork, Galway, Limerick, Rosslare, Tralee, Sligo, Waterford, Westport och Belfast i Nordirland, Dikls förortsnät (DART), regionala rutter där pendeltågslinjer förbinder städerna Dublin, Cork, Limerick och Galway med deras omgivningar.

Det irländska järnvägsnätet inkluderar också 4 440 broar, 970 planövergångar, 144 stationer, 372 järnvägsplattformar och 13 tunnlar.