Skånetrafikens kollektivtrafik helt fossilbränslefri

Ett år har gått sedan Skånetrafikens tåg- och bussresor blev helt fossilbränslefria. Foto: Skånetrafiken

De senaste året har Skånetrafiken besparat skåningarna 80 000 ton växthusgaser. Detta genom att endast använda förnybara bränslen i den allmänna kollektivtrafiken.

– Men vi ska bli ännu bättre. Nu är siktet inställt på att vår trafik ska bli helt klimatneutral, säger Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Ett år har gått sedan Skånetrafikens tåg- och bussresor blev helt fossilbränslefria. Tack vare användningen av förnybara drivmedel – som biogas, förnybar el märkt med Bra Miljöval eller biodiesel – slipper miljön 80 000 ton växthusgaser. Men vad betyder egentligen det?

– 80 000 ton växthusgaser motsvarar utsläppen från 40 000 personers matkonsumtion under ett år.* Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder en hållbar resa med förnybara drivmedel och vi är glada för att våra kunder väljer att resa hållbart. Varje resa räknas, säger Iris Rehnström.

En hel del har hänt under året:

  • Bussar med förnybar eldrift kör nu i Trelleborg, Ystad, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Malmö. Och fler städer är på gång.
  • Skånetrafiken har fattat ett inriktningsbeslut att arbeta för att kollektivtrafiken som ett nästa steg ska bli helt klimatneutral, det vill säga att resorna i hela kedjan från tillverkning av fordon, drift av trafik och avveckling av fordon inte ger några tillskott av växthusgaser till atmosfären. Ett steg på vägen har vi tagit när vi utredde el-bussbatteriernas klimat- och sociala påverkan under hela bussens livscykel.
  • Utvecklingen av kollektivtrafiken handlar inte enbart om bussar och tåg. Vårt nya biljettsystem som med hjälp av smarta digitala möjligheter att betala – som app eller kontaktlösa betalkort – underlättar resandet.

– För vår fossilbränslefria kollektivtrafik var vi också finalister i EU:s Innovation in Politics Award. Vi vann inte, men nomineringen är ett bra kvitto på att vi jobbar rätt med hållbarhet och det ger oss kraft att bli ännu bättre, påpekar Iris Rehnström.