Lättare broar billigare än konventionell konstruktion

Målet är att skapa en ny stålbrokonstruktion, Foto: Swerim

I Sverige finns 1 400 stålbroar av olika typer. Hälften av dem är äldre än 60 år. Livslängden för en stålbro beräknas till cirka hundra år. Det här innebär att Trafikverket har stora kostnads- och arbetsmässiga utmaningar framför sig när det handlar om nya broar. Trafikverket är därför också med i varje del av projektet Sunlightut, som kravställare.

Bland aktörerna i projektet finns även såväl branschorganisationen Stålbyggnadsinstitutet som företag med specialkompetens inom stål, svetsning och brokonstruktion samt Chalmers med sin spetskompetens inom beräkningar. Broar kan konstrueras så att material och vikt minskar med 40 procent jämfört med konventionella konstruktioner av stålbroar – det är en vision som kan bli verklighet om forskningsprojektet Sunlightut faller enligt plan.

Det är ett fantastiskt roligt projekt att jobba med, eftersom samhällsnyttan är så stor och konkret, säger forskaren och projektledaren Pia Borg vid metallforskningsinstitutet Swerim.

Projektet, som är treårigt och inleddes hösten 2019, har ett brett spann av projektdeltagare och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten samt Formas. Målet är att skapa en ny stålbrokonstruktion som i långa loppet är billigare än den konventionella konstruktionen.

– Det handlar om ett nytt brokoncept med lättare stålbalkar och innovativt utformade korrugerade liv, säger Pia Borg och veckar illustrativt ett pappersark för att visa hur korrugerat material skapar högre hållfasthet.

– Att vi korrugerar gör att vi kan gå ner i tjocklek på stålet. Den ökade hållfastheten gör också att behovet av så kallade avstyvningar som stöttar balken försvinner, då går det fortare att producera. Att stålet i vårt koncept dessutom är rostfritt gör att underhållsarbetet i princip blir obefintligt när inte längre rostskyddsmålning behövs. Det sparar mycket pengar åt broansvariga, det vill säga samhället och är blir dessutom mer miljövänligare.