Vattenmyndigheterna kan komma att läggas ned

Vattenmyndigheterna avskaffas. Foto: Svenskt Vatten

Nu har utredarna lämnat sitt slutbetänkande för Vattenförvaltningsutredningen till Miljödepartementet och regeringen. Svenskt Vatten anser att utredningen är välgjord. Den föreslår förändringar som är nödvändiga för en långsiktigt god vattenförvaltning.

Svenskt Vatten står bakom förslagen att avskaffa vattenmyndigheterna och organisera statens arbete på samma sätt som andra frågor organiseras på, med statliga verk på nationell nivå, länsstyrelser på regional nivå och kommunerna med ansvar för bland annat. vatten- och avlopp och planering av mark och vatten.

– Den föreslagna organisationen ökar förutsättningarna för våra medlemmar att medverka och påverka vad som bör göras och för nationell och lokal demokratisk förankring av vattenförvaltningen säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten menar också att utredningens förslag gör det möjligt att samordna vattenförvaltningen med kommunernas planering av mark och vatten på ett bättre sätt och med den regionala planeringen för anpassningen till vårt förändrade klimat. Detta är viktigt för att hantera risker för översvämningar och vattenbrist.