Energiforsk vill utveckla forskningen kring bränsleceller

Energiforsk söker projekt kring teknik- och omvärldsbevakning av bränsleceller och nya forsknings- och utvecklingsstudier inom ramen för programmet Teknikbevakning bränsleceller.

Programmet ska ge en objektiv och uppdaterad bild av forsknings- och utvecklingsläget inom bränslecellsområdet.

En del av programmet innefattar att genomföra särskilt riktade teknikbevakningsprojekt och forsknings- och utvecklingsstudier som kan bidra till att utveckla forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom området.  

Energiforsk öppnar för nya projektförslag genom en öppen utlysning.