Norrenergi bygger fjärrkyla vid Ulvsunda industriområde

Rör för fjärrkyla på väg ut i vattnet. Foto: Norrenergi

Norrenergis utbyggnad av förnybar kyla till Bromma är igång. Rören som ska transportera kylan byggs från Solnaverket vid Solna strand fram till NCC:s fastighet Hangar 5 i Bromma. Nu ska rören sänkas ner i Bällstaviken. När kommunägda Norrenergi bygger ut fjärrkyla längs med Ulvsunda industriområde, med slutdestination Bromma Blocks-området, är första utmaningen Bällstaviken.

– Det här är ett spännande projekt som inte saknar utmaningar, säger Norrenergis projektledare Ola Nordgren. Det handlar bland annat om att korsa Bällstaviken respektive den trafikerade Ulvsundavägen. Nu i veckan sänker vi två långa rör på 103 meter vardera i Bällstaviken och sedan går dykare ner och kontrollerar att de ligger som de ska. Samtidigt pågår arbete med att borra oss under Ulvsundavägen för att undvika att behöva stänga av något körfält.

Fjärrkyla bygger på samma principer som fjärrvärme. Det är bekvämt, driftsäkert och ett resurssmart sätt att få en behaglig inomhustemperatur. Dessutom är fjärrkylan från Norrenergi helt förnybar.

Efterfrågan på fjärrkyla har ökat de senaste åren och fler förväntar sig en behaglig inomhustemperatur på kontoret eller i köpcentret. Att kunna kyla serverhallar på ett hållbart sätt är också en viktig förutsättning i vårt uppkopplade samhälle.

– Det känns fantastiskt roligt att vi snart kan svalka fastigheter även i Bromma, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi. Det finns stora miljöfördelar med att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet i stället för att ha många små kylanläggningar. Det handlar både om minskat elbehov och minskad användning av köldmedier. Tack vare fjärrkylans alla fördelar tror vi att tjänsten kommer växa ännu mer i framtiden.

Den totala längden på kylledningen blir 2,1 km och den går via Norrbyvägen och Ranhammarsvägen. Fjärrkylan till Bromma beräknas vara fullt utbyggd nästa höst och under arbetets gång finns möjlighet för fastighetsägare längs sträckningen att ansluta sina fastigheter.