Stor trafikomläggning i centrala Göteborg

Trafiken på Götaleden flyttas till nya lägen. Foto: Trafik Göteborg

Under december sker nästa stora trafikomläggning av E45, mellan Lilla Bommen och Falutorget. Bygget av Gullbergstunneln mitt i centrala Göteborg rullar på och nu är det dags att öppna det norra tunnelröret för trafik. I huvudsak innebär detta att trafiken på E45 mellan Lilla Bommen och Falutorget läggs om till nya lägen och att infarten till Centralenområdet flyttas från Falutorget till Stationsmotet.

Trafiken på E45 kommer att läggas om i två olika etapper med en riktning i taget. Natten till den 10 december sker den första omläggningen – i riktning mot Järntorget. Från och med klockan 05:00 kör trafiken i den permanenta nedsänkningen, som sträcker sig från Falutorget till tunnelmynningen, och leds därefter upp på ytan i höjd med Stationsmotet via en ny avfartsramp.

– Den mest kritiska punkten kommer att vara när två körfält vävs ihop till ett körfält strax före den nya påfartsrampen till Gullbergstunneln. Detta riskerar att orsaka köer vid Stationsmotet och bakåt, säger Emanuel Billemar, projektingenjör vid Trafikverket och fortsätter:

– Vi gör den här åtgärden för att minska risken för olyckor på rampen. Men då gäller det också att trafikanterna är extra försiktiga och visar respekt för varandra.