Connection Hub tar första pris i Halmstad

Idéerna kring resecentrum behöver utvecklas och anpassas till nya förutsättningar. Foto: Halmstad kommun

Bidraget Connection Hub kammade hem första priset för Halmstad i den internationella arkitekttävlingen Europan och är ett av förslagen som kommunen vill gå vidare med när visionen för området kring resecentrum ska utvecklas i Halmstad.

Sammanlagt 17 bidrag hade lämnats in i Halmstad på temat hur resecentrum med anslutande området ska integreras med staden för att underlätta resorna till, från och omkring Halmstad. Inget enskilt förslag har lyckats lösa alla kommunens önskemål kring området men på samhällsbyggnadskontoret är man nöjda med juryns val:

– Idéerna behöver utvecklas och anpassas till nya förutsättningar som uppkommit sen tävlingen drog igång. Ett arbete som vi kommer att dra igång med så snart tävlingen är helt avslutad i januari nästa år, säger Helena Ekengren som är samhällsplanerare med inriktning infrastruktur på samhällsbyggnadskontoret.

På andra och tredjeplats kom Walking Halmstad och #Stationsstaden och alla tre förslagen är i och med sina placeringar färdigupphandlade. Kommunen har därmed fria händer att välja om de vill använda sig av endast vinnaren eller av alla tre förslagen för att komma fram till hur resecentrum och närområdet ska utvecklas. Deltagarna i tävlingen kan inte kräva att kommunen ska jobba vidare med just deras förslag, istället har kommunen tillgång till alla bidragen och kan fritt använda olika idéer . Tävlingsinsatsen har kostat kommunen en miljon och är ett första steg i att ta ett helhetsgrepp om området kring resecentrum.

– Förslagen har varit väldigt varierande men många har gjort liknade val kring vad som bör byggas och hur kopplingen till resten av staden bör vara, förklarar Emeli Cornelius som är planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.

Tävlingen Europan är för arkitekter under 40 år och syftar bland annat till att skapa kontakt mellan unga arkitekter och uppdragsgivare och att tomtägare ska få in nya idéer till stadsutvecklingen. Varje stad som deltar väljer själva ut vilket område eller plats som tävlingen ska fokusera kring. Städerna tävlar inte mot varandra utan den internationella juryn utser en vinnare i varje tävlande stad. Årets omgång är den 15 i sin ordning och har temat ”den produktiva staden”.