Anlägger fotbollsplan med biokol

Biokol sprids ut på gräsplanen vilket sedan myllas ner i jorden. Fotograf: Jacqueline Hellmann.

I Lund anläggs nu Sveriges första fotbollsplan med biokol. Något som gynnar såväl idrotten som klimatet och miljön. Det finns lösningar som bidrar till att tackla flera utmaningar. Biokol i gräsplaner är en sådan. Fotbollsplanen på Linero IP har nu renoverats och samtidigt fått en inblandning med biokol – vilket är första gången som biokol används i full skala på en fotbollsplan i Sverige.

– Det är mycket bra att vi vågar testa nytt och fortsätter ligga i framkant. Att eventuellt kunna förlänga en fotbollssäsong på naturgräs och samtidigt göra klimatnytta blir förhoppningsvis som att förena nytta med nöje, säger Camilla Neptune (L), ordförande i kommunens miljö- och hälsoutskott.

Markus Paulsson är energistrateg på Lunds kommun och projektledare för det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Rest till Bäst där satsningen på biokolsplanen görs:

– Fördelarna med att blanda biokol i jorden till fotbollsplaner är många. De bidrar dels till att säsongen för spel på gräsplan kan förlängas, dels har det flera miljö- och klimatfördelar. Klimatnyttan ligger i att riktigt gräs binder koldioxid, men framför allt att biokol i marken bildar en långvarig kolsänka. I detta försök binds drygt 20 ton CO2-ekvivalenter, säger Markus Paulsson.

Att biokol kan förlänga säsongen för spel på riktigt gräs beror på dess vatten- och näringshållande egenskaper som ger ett djupare och mer förgrenat rotsystem, och därmed mer slitstarka gräsytor. Gräset blir också mindre känsligt för torka då biokol är poröst och kan hålla vatten. Ett mer slitstarkt alternativ för gräsplaner innebär också miljövinster:

– Med biokol i gräsplaner undersöker vi om det kan vara ett miljövänligare alternativ till konstgräsplaner, vilket skulle innebära minskad användning av plast och därmed en minskad spridning av mikroplaster i naturen, säger Rickard Persson, enhetschef på Idrottsservice i Lunds kommun.

Försöket med fotbollsplanen genomförs av Lunds kommun och Skånefrö AB inom ramen för innovationsprojektet Rest till Bäst.