Fyra finalister utsedda för stora projektpriset ITA Tunneling Awards 2019

Hong Kongs Tuen Mun Chek Lap Kok-tunnel är en 4,5 kilometer lång undervattenstunnel med dubbla rör och 57 förbindelsegångar. (Foto: Highways Department of Hong Kong)
Tunnelprojekt Wuhan Sanyang under Yangtze – floden i Kina. Genombrott under Yangze-floden. I mitten av april 2018 passerade den första av de två borrmaskinerna mållinjen och i slutet av maj bröt den andra genom tunnelväggen. Trots svåra geologiska förhållanden uppnådde arbetarna veckans bästa prestanda på 94 meter med båda maskinerna. Foto: Herrenknecht AG
Längs det sydkoreanska tunnelprojektet, Gyeongbu High Speed Railway, som anses ha varit det svåraste att bygga av flera skäl, susar tågen nu fram med en hastighet av 300 km/h. Under tunneln byggdes även en stor metrostation. Foto: Creative Commons Licence
Jubel efter genombrottet i Follo-tunneln. Huvuddelen av projektet är en 20 km lång tunnelsektion med två rör. Trots Norges hårda bergarter och geologiska komplexitet övervann byggteamet utmaningen genom att använda tunnelborrmaskin. Foto: AGJV, kredit Nicolas Tourrenc

Sedan 2015 har den internationella tävlingen "ITA Tunneling and Underground Space Awards" haft som mål att prisbelöna de mest banbrytande innovationerna och enastående projekten inom underjordiskt byggande.

Prisutdelningen ägde rum mellan 18 och 20 november 2019 i Miami, Florida i samband med den 8:e årliga Cutting Edge-konferensen som arrangeras av organisationen UCA för SME och Tunneling Journal.

Tävlingen, som har åtta kategorier presenterar de viktigaste pågående underjordiska projekten och teknologierna som bidrar till att omvandla städer och som skapar smarta och hållbara urbana områden.

En av kategorierna för tävlingen har som mål att belöna årets stora projekt, som är värda över 500 miljoner euro.

Projekt 1. Hong Kongs Tuen Mun Chek Lap Kok-tunnel

En av finalisterna för årets stora projekt i kategorin över 500 miljoner euro är Tuen Mun Chek Lap Kok-tunneln, som möjliggör en alternativ åtkomst till Hong Kongs internationella flygplats, som ligger på ön Chek Lap Kok. Hittills bestod den enda förbindelsen till flygplatsen av bron Tsing Ma.

Tunnelbygget krävde två TBM-borrmaskiner med en utgrävningsdiameter på 14 meter. Teamen var tvungna att använda innovativa lösningar för att kunna bearbeta hårda markförhållanden och använda hydrostatiskt tryck på 5 bar cirka 55 meter under havsnivån.

Den första 630 meter långa borrningen genomfördes också med hjälp av världens största TBM med 17,63 meter i diameter. Maskinens diameter minskades senare till 14 meter. Drygt 40 tvärgående förbindelsetunnlar under havet borrades också av en mini-TBM. Det första genombrottet slutfördes den 27 februari 2019 och den totala kostnaden för projektet uppskattas till 2,36 miljarder euro.

Kund: Highways Department och regeringen i Hong Kongs särskilda administrativa region.

Entreprenörer: Dragages Hong Kong Ltd & Bouygues Travaux Publics

Ingenjörsföretag: AECOM; DBJV; ARUP; ATKINS och Golder

2. Tunnelprojekt Wuhan Sanyang under Yangtze – floden i Kina

Tunneln är den första under Yangtze-floden. Den förbinder Hankou- och Wuchang-distrikten i staden Wuhan. Detta underjordiska byggprojekt består av en urban vägtunnel, två tunnelbanestationer och ett tunnelbanelinje som korsar floden Yangtze.

Tunneln kommer inte bara att fungera som en förbindelselänk för den urbana vägtunneln och tunnelbanetunnel linje 7, utan den kommer också att vara en viktig del av Wuhans stadsvägnät och underjordiska trafiknät.

Byggandet av stadstunneln och en tunnelbanesträcka ovanpå varandra trotsar de traditionellt separerade tunnlarna och har anmärkningsvärda miljömässiga och ekonomiska fördelar. Därmed sparar man ungefär 120 000 kvadratmeter areal.  Färre byggnader måste rivas och totalt sparar projektledningen drygt 75 miljoner euro av investeringar.

Den totala kostnaden för detta projekt är 943,7 miljoner euro.

Kund: Wuhan Metro Group Co. Ltd.

Entreprenörer: Shanghai Tunnel Engineering; China Railway Erju Group; China Railway 18 Bureau Group

Intressenter: China Tiesiju Civil Engineering Group; China Railway No.5 Engineering Group

Ingenjörsföretag: China Railway Siyuan och Design Group; Wuhan Municipal Engineering Design & Research Institute; Hubei provinsiella institut för kommunikationsplanering och design; Shanghai Municipal Engineering Management Consulting.

Projekt 3. Tunnel för Seouls Metropolitan High-Speed ​​Railway:

Denna Yulhyeon-tunnel för den koreanska huvudstadens Seouls höghastighetståg ansluter städerna Suseo och Pyeongtaek. Tunneln, som är den längsta i Sydkorea med 52,3 kilometer, byggdes på 50 meters djup.

Detta tunnelprojekt krävde speciell design och noggranna studier, bland annat med hjälp av 3-dimensionella jordresistivitetstester, ultraljudsundersökningar och fysikaliska prov.

Man var också tvungen att använda andra innovativa tekniska metoder, såsom automatisk mätning, vibrationsisolerande sprängningsteknik och implementering av U.P.M, för att säkerställa fullständig säkerhet.

Anläggningsarbeten slutfördes 2017 och projektet kostade cirka 2 miljarder euro.

Kund: Korea Rail Network Authority

Entreprenörer: Samsung C & T och 9 andra länder

Intressenter: Korea Railroad T&C och 14 andra nationer

Ingenjörsföretag: Dong Myeong E&C och 9 andra länder

Projekt 4. Höghastighetsjärnväg med tunnel i Follo, Norge

Follo-linjen är ett av det mest ambitiösa infrastrukturinitiativet i Skandinavien, eftersom det syftar till att ansluta Oslo till Ski genom byggandet av en tunnel för en 22,5 kilometer lång höghastighetssträcka.

 Fyra skräddarsydda TBM- maskiner används för att smula sönder det hårda norska urberget. Tunnelborrningen genomförs i ett stort område beläget halvvägs mellan Oslo och Ski. Projektet etablerade nya standarder när det gäller säkerhet och hållbarhet. Återanvändning av utgrävt material med transportband bidrog till att minska koldioxidutsläpp och naturförstöring. Geologiska kartläggningar och borrningsundersökningar genomfördes dagligen för att upptäcka eventuell sprickbildning och vattenläckor. Kontinuerliga tryckmätningar genomfördes längs tunnelavsnittet.

När Follo-linjen är klar 2022, kommer den att vara den längsta höghastighetsbanan i Skandinavien, vilket möjliggör 50 procents minskning av restiden och förbättrar rörligheten mellan Oslo och Ski. EPC Follo- linjen förväntas kosta 960 miljoner euro.

Kund: Bane NOR norska järnvägsförvaltningen

Entreprenörer: Acciona Infrastructure och Ghella S.p. A Joint Venture

Intressenter: Ministeriet för transport och kommunikation, norska järnvägsdirektoratet, kommunerna i Oslo, Oppegard och Ski

Ingenjörsföretag: Acciona Ingeneria, COWI

International Tunneling and Underground Space Association (ITA) är en ideell och icke-statlig internationell organisation som främjar byggandet av underjordiska projekt för lösningar som främjar hållbar utveckling.