Swecos tjänstebilsflotta elektrifieras

Sweco 700 tjänstebilar ska elektrifieras. Foto: Sweco

När arkitekt- och teknikkonsulten Sweco Sveriges 700 tjänstebilar ska elektrifieras kommer även de 1500 parkeringsplatserna vid Swecos 50 svenska kontor utrustas med laddmöjlighet. För att göra det har Sweco skrivit under ett ramavtal med Fortum som prioriterad partner för installationen av laddplatserna. Avtalet blir ett viktigt steg för Sweco Sverige att ta sig närmare visionen om en helt fossilfri verksamhet år 2040.

– Klimatfrågan är högt på agendan hos oss och med detta bidrar vi till att få fler elbilar och laddhybrider ut på vägarna, vilket även gynnar andrahandsmarknaden, säger Magnus Nilsson är rese- och bilansvarig på Sweco Sverige.

Sweco har antagit ett mål om att vara klimatneutrala 2040. Det innebär bland annat en fossilfri kontorsdrift i Sverige 2030 och en fossiloberoende fordonsflotta 2023. Som ett viktigt steg på vägen har Sweco sedan 1 januari 2019 antagit en tuffare bilpolicy för bolagets sjuhundra tjänstebilar. Från och med 2020 köper man bara in så kallade bonusbilar, som drar mindre än 60 gram CO2/km.

Det var viktigt för oss att hitta en leverantör som kunde erbjuda hela ekosystemet, med egen app, smidiga betalningar och ett brett nätverk av laddplatser över hela landet. Då landade valet på Fortum, säger Magnus Nilsson, som menar att laddplatser snart kommer att kännas lika naturliga som belysning i ett parkeringsgarage.

Då det handlar om 50 kontor och 1 500 parkeringsplatser kommer även Fortum installera laddplatserna successivt. Först ut är Boden där sex laddplatser installeras innan årsskiftet 2019/2020. Ramavtalet omfattar även ett erbjudande till Swecos alla Sverigeanställda, totalt 5 600 personer. Avtalet mellan Fortum och Sweco ger även möjlighet till saminvesteringar med den enskilda kontorsfastighetens ägare – eller andra hyresgäster.

Jag uppskattar att vi installerar 150 laddplatser hos Sweco under 2020. Som en del av ramavtalet ger Fortum samtidigt alla Swecos villaägare möjlighet till en smidig installation av hemmaladdare eftersom det i många faller inte räcker med laddning på kontoret för att välja elbild, säger Andreas Nilsson, account manager för Destination & Home Charging på Fortum.