MKB Fastighets utvecklar det nya området Södra Nyhamnen i Malmö

Södra Nyhamnen ligger strax norr om Malmö Centralstation. Foto: Lindahl

MKB Fastighets har förvärvat fastigheten Malmö Godsfinkan 3 av Jernhusen Holding 6 , ett helägt dotterbolag till Jernhusen. Kvarteret ligger vid Carlsgatan i området Södra Nyhamnen strax norr om Malmö Centralstation. MKB planerar att bygga cirka 175 hyresbostäder, ett mindre antal kommersiella lokaler samt parkering på fastigheten. Fastigheten har förvärvats i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 102 miljoner kronor med tillträde i november 2019. 

Förvärvet innebär en möjlighet för MKB att vara en del i arbetet med att utveckla den framtida stadsdelen Södra Nyhamnen, i ett centralt och stationsnära läge. Nyhamnen är ett av Malmös största och mest centrala stadsutvecklingsprojekt och omfattar cirka 93 hektar. 

MKB Fastighets är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med 24 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler, till ett värde av drygt 35 miljarder kronor och 32 procent av hyresmarknaden, är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Just nu har bolaget knappt 1 300 hyreslägenheter i produktion. Ägare är Malmö stad.