DOF implementerar AI för smartare processer

Offshore-företaget DOF effektiviserar verksamheten. Foto: DOF

Den norska företagskoncernen DOF är en global aktör som tillhandahåller tjänster till olje- och gasindustrin och som ständigt arbetar med förbättringsprocesser och smarta lösningar i en både krävande och konkurrensutsatt sektor. Bland annat äger och driver man en modern flotta bestående av 67 fartyg och 74 obemannade fjärrstyrda undervattensfarkoster.

Införande av nya system och granskning av processer, inklusive budgetering, prognoser, rapportering och scenariobaserad planering, är ett av flera förbättringsprojekt som just nu genomförs av företagskoncernen. För att stödja detta arbete har man valt att införskaffa Unit4 Prevero.

Genom Unit4 Prevero får DOF tillgång till en komplett plattform som möjliggör planering, budgetering, prognos och rapportering på ett smidigt och effektivt sätt. Systemet använder artificiell intelligens för att förvandla komplicerade data till tydliga insikter. Ett av målen med att införa Unit4 Prevero är att ge bättre och snabbare beslutsstöd på både operativa och strategiska nivåer i företaget.

– Unit4 Prevero är ett verktyg för att effektivisera vår verksamhet genom att automatisera processer som för närvarande är manuella. På så sätt kan vi spendera mer tid på kvalitet och kontroll. Med Prevero får vi en mer transparent process, där förändringar omedelbart syns mellan företag, avdelningar och regioner. Detta ger beslutsfattare i organisationen en bättre bas för att fatta viktiga beslut, och beslut kan fattas så långt ute i organisationen som möjligt, säger Sven-Inge Lillebø, som är Group Business Process Manager på DOF.