Wibax öppnar sin kemikalieterminal i Malmö

Wibax har investerat totalt 26 miljoner kronor på uppgraderingen av Malmöterminalen. Foto: Wibax

Efter mångmiljonsatsning för att öka kapaciteten och säkerställa en hög säkerhetsnivå är Wibax terminal i Malmö ombyggd och klar.

– Nu är vi är redo för en stark etablering i södra Sverige, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Wibax förvärvade terminalen i Malmö år 2014. Efter en översyn och inventering av verksamheten pågick en lång process med ansökningar om miljötillstånd för nya produkter. Därefter påbörjades omfattande ombyggnationer för att öka kapaciteten och säkerställa en hög säkerhetsnivå. Wibax har investerat totalt 26 miljoner kronor på uppgraderingen som förutom invallningen även omfattar ett nytt värmesystem, invändig målning för att undvika korrosion, isolering av vissa cisterner samt en ny säkrare utlastning.

– Med denna investering har vi ytterligare stärkt säkerhetsnivån på terminalen i Malmö, säger Anders Skoog, Operations Manager Wibax terminaler.

Malmöterminalen är strategiskt belägen för leveranser till både sydligaste Sverige och Danmark liksom för import av olika produkter från övriga Europa. Malmöterminalen är Wibax sydligaste och en viktig knutpunkt längst ner i landet som stärker verksamheten i det expansiva Öresundsområdet. Terminalen i Malmö har en yta på 18 000 kvadratmeter och består av cisterner med en total lagringskapacitet på 13 300 kubikmeter. Här finns goda förutsättningar att hantera såväl båt- som järnvägs- och tankbilstransporter. Genom etableringen stärks den totala lagrings- och logistikkapaciteten.

– Med Malmöterminalen täcker vi nu hela Sverige och vi ser nya marknader här när det gäller både kemikalier och biooljor. Det känns kul att vi nu kan göra en rejäl satsning med egna produkter i Malmö och södra Sverige säger, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.