Folksamgruppen investerar 1,5 miljarder i nordisk infrastruktur

Folksamgruppen förväntar sig god och säker avkastning på sina infrastruktursatsningar. Arkivbild

Folksamgruppen fortsätter att investera i nordisk infrastruktur. Efter en framgångsrik investering i infrastrukturfonden Infranode I satsar Folksamgruppen nu ytterligare 1,5 miljarder kronor i den nya fonden Infranode II. Målet är att ge god avkastning och att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Infranode är en svensk infrastrukturfond som gör investeringar i huvudsak Norden med en tidshorisont på minst 25 år. Fokus ligger på att investera i tillgångar inom energi, transport, telekom och samhällsfastigheter. Målet är att ge en god och säker avkastning och samtidigt investera i ny, klimatvänlig infrastruktur och – där det behövs – utveckla befintlig infrastruktur för att bli grönare.

– Vi engagerar oss i infrastrukturinvesteringar för att värna om fortsatt god avkastning till våra kunder samtidigt som vi deltar i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringen kommer att ge oss tillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den bidrar positivt till riskspridningen i Folksamgruppens tillgångsportföljer, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Genom investeringen i Infranode II kommer Folksamgruppen få tillgång till en bred och välbalanserad portfölj av nordisk infrastruktur.

Folksamgruppen investerade 2017 en miljard kronor i Infranode I, med nio innehav.  I denna fond finns bland annat koncessionen i Gävle Hamn, Järfälla kommuns solenergianläggningar samt ett antal energibolag inom exempelvis fjärrvärme, som samägs med kommuner.