VA-förnyelsen i Jönköping fortsätter

Nya rör för dricksvatten i Jönköping. Karta: Jönköpings kommun

VA-förnyelsen i Jönköping fortsätter och nu är det dags att lägga ny och större vattenledning för dricksvattnet i området A6 – Rosenlund. Ledningen som ersätts har varit i bruk sedan 1930-talet. Arbetet som börjar i november 2019 beräknas ta cirka 1,5 år. Metoden som kommer att användas kallas för mikrotunnling och innebär att man från tre olika platser placerar ett skyddsrör genom tunnelborrning, där sedan den nya vattenledningen läggs. I projektet kommer även Jönköping Energi att lägga nya el- och optoledningar.

Under del av tiden kommer framkomligheten för cykeltrafiken utmed södra sidan om E4:an mellan A6 och Ekhagen att påverkas, och därför periodvis ledas om med orangea skyltar. Boendeparkering vid Hermansvägen 24-34 kommer del av tiden hänvisas till annan plats. I området kommer det tidvis att pågå byggtrafik med tunga fordon.

Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvattnet uppstå vid något enstaka tillfälle i närbelägna delar av A6-området, Ekhagen och Rosenlund. Risken för detta bedöms som liten. Arbetet kommer under byggtiden att bullra och vibrera under vissa perioder.