Mänskliga faktorn olycksrisk i trafiken

Mobiltelefoner stor olycksorsak. Arkivbild

De flesta olyckorna sker genom påkörning av fordonet framför, kollision med annat fordon vid filbyte eller när man kör på fasta föremål, som till exempel en betongsugga, brevlåda, staket eller en parkerad bil. En undersökning som Länsförsäkringar genomfört i åkeribranschen visar att 45 procent av lastbilschaufförerna och åkeriägarna anser att medtrafikanternas misstag är största orsaken till att olyckor sker i trafiken.

– Olyckor som sker vid körfältsbyten, i korsningar eller i rondeller är speciellt farliga på grund av den döda vinkeln. Vid påkörning bakifrån är risken för personskador mycket stor för dem som sitter i den påkörda bilen. Här är det mycket viktigt att bilisterna inte kör in för snävt framför exempelvis lastbilar och att större fordon anpassar hastigheten till trafiksituationen, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

29 procent av lastbilschaufförerna och åkeriägarna anser vidare i undersökningen att det är användande av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning som är största orsaken till olyckor och 24 procent menar att det beror på väglaget. Bara 11, respektive 10 procent anser att stress och trötthet är de största orsakerna till olyckor. 7 procent uppger att det är hastigheten som är avgörande.

– Okoncentration eller trötthet hos förare kan vara en del i att trafikolyckor inträffar. Sedan gäller det att inte låta eventuell irritation över andra trafikanter gå ut över hur man uppträder i trafiken. Men även hastigheten har en avgörande inverkan i många trafiksituationer liksom att ha respekt för väglaget och väderförhållanden.  Att både privatbilister och yrkesförare håller avstånd till fordonet framför gör att man hinner bromsa om något oförutsett skulle inträffa på vägen eller det är halt, säger Anders Wallstenius.

Enligt statistik från Trafikanalys* visar att tunga lastbilar var inblandade i 62 av de totalt 324 dödsfall i vägtrafiken (19 procent) som inträffade under 2018.