Nya planer för Mölnlyckemotet

Nu finns ett förslag på hur det näringslivsstrategiskt intressanta Mölnlyckemotet kan utvecklas med fler företag och en bättre trafiklösning. Bild: Härryda kommun

En del av marken kring det strategiskt belägna Mölnlyckemotet vid riksväg 40 blir snart tillgänglig för företag och fler trafikanter. Nu presenterades ett förslag till detaljplan för en mer välkomnande och trafiksäker entré till Mölnlycke och Mölnlycke företagspark.

– Platsen är mycket attraktiv för fastighetsägare som är ute efter säkra framtidslägen för nybyggnad och fastighetsförvaltning. Jag är glad åt att detaljplanen nu går ut på samråd så att alla kan ta del av förslaget och tycka till, säger Anders Ohlsson, samhällsbyggnadschef i Härryda kommun.

Mölnlyckemotet vid riksväg 40 är porten in till Mölnlycke centrum och Mölnlycke företagspark och detaljplanen ställer därför höga krav på tillgänglighet och närhet. Detaljplanen som nu är öppen för synpunkter, föreslår att marken närmast motet ska bebyggas för verksamheter som kontor, hotell och annan näringsverksamhet, exempelvis tillverkningsindustri med begränsad handel.

– Intresset från näringslivet är mycket stort för den här detaljplanen som öppnar upp för en stor variation av verksamheter. Jag är övertygad om att vi kommer att få se spännande företag som etablerar sig på platsen, säger Fredrik Olsson, kommunens näringslivschef.

Med minst 5 miljoner bussresor per år med bland annat lokalbussen 611 och Grön Express som trafikerar exempelvis Mölnlyckemotet, så bedöms läget som en viktig knutpunkt. I förslaget vill Härryda kommun öka tillgängligheten och säkerheten för alla trafikantgrupper genom att flytta hållplatser och skilja gång- och cykelöverfarter från vägkorsningar. Härryda kommun siktar på en färdig detaljplan till slutet av nästa år.