Fler tåg kom i tid i somras

Jonas Ekströmer/TT: Fler tåg kom i tid i somras, jämfört med förra sommaren. Arkivbild.

Junitrafiken må ha varit mindre punktlig än de övriga månaderna till följd av en dubblering av tågstörningar som olyckor, åskoväder och bombhotet vid Malmö central, men den var fortfarande bättre än junitrafiken 2018.

I snitt inkom 90,6 procent av all tågtrafik i tid under juni, juli och augusti 2019. Motsvarande siffra för 2018 var 86,4 procent.

Bättre planering och väder

Orsaken till förbättringen ska vara noggrann planering och förberedelser, anpassade tidtabeller och annorlunda yttre omständigheter.

Vi har haft mer normalt sommarväder, till skillnad från 2018 då vi hade extremt varmt och torrt väder vilket orsakade solkurvor och trafikpåverkande bränder i stor omfattning, säger Ann-Sofie Granberg, biträdande chef för verksamhetsområde trafik på Trafikverket, till Skaraborgs Läns Tidning.

Juli var den bästa månaden sedan januari 2013 vad det gäller tåg som inkom inom utsatt tid med en punktlighet på 92,6 procent. Under augusti var tågen lite mer försenade, mycket på grund av branden i ett godsmagasin i Hässleholm som orsakade skador på järnvägsanläggningen som tog en vecka att åtgärda.

Olika från ort till ort

Under det första halvåret 2019 har 92,2 procent av tågen inkommit i tid eller maxmalt fem minuter för sent. Det är tre procent bättre än 2018. Håller siffran i sig året ut, kommer det vara den bästa punktligheten inom tågtrafiken sedan 2009, då motsvarande siffra var 92,3 procent. Det visar statistik från Trafikanalys.

Men det finns en stor variation mellan orter. Resande till Ljusdal drabbades mest i landet av förseningar. Dit kom drygt 71 procent av tågen i tid i augusti. Det var också svårare att komma i tid till Vassijaure utanför Kiruna.

Arlandaresenärer verkar dock inte ha behövt oroa sig för att missa flyget. Till Arlanda norra kom över 98 procent av tågen i tid i augusti 2019. Till Västerhaninge, Ängelholm, Södertälje central och Jönköpings central kom också de allra flesta tågen i tid.